POZNAJ AUTORA

Polskiego ekonomistę, politologa i historyka

Mirosław Matyja

Mirosław Matyja

Profesor w Polish University Abroad PUNO w Londynie, w którym kieruje Zakładem Kultury Politycznej i Badań nad Emigracją.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauka o polityce na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie (2016 r.), nauk filozoficznych w Polish University Abroad PUNO w Londynie (2012 r.) i nauk ekonomiczno-społecznych na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii (1997 r.). Autor i współautor 14 książek i około 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

restaurents1

O książce

Krytyki sposobu rządzenia w Polsce nie brakuje! Mało kto podaje jednak receptę na sprawniejsze, lepsze i skuteczne funkcjonowanie polskiego systemu polityczno-decyzyjnego.

Profesor Mirosław Matyja w swojej najnowszej publikacji «nazywa rzeczy po imieniu», podając konkretne przyczyny nieudolnosci funkcjonowania państwa polskiego. Autor przedstawia jednocześnie pragmatyczne sposoby uzdrowienia chorego systemu politycznego w Polsce, a to dzięki wprowadzeniu wybranych instrumentów demokracji oddolnej na wzór szwajcarski: referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego. Niniejsza książka analizuje namiastki demokracji bezpośredniej w III Rzeczpospolitej, a więc tego typu demokracji, w której rzeczywistym suwerenem powinien być obywatel. Celem publikacji jest pokazanie Czytelnikowi, że demokracja oddolna w Polsce jest niestety fikcją i w praktyce jest sterowana odgórnie. Monografia powinna pomóc Czytelnikowi w zrozumieniu złożonej problematyki ciągle jeszcze młodej polskiej (semi)demokracji, i odpowiedzieć na coraz częściej zadawane pytanie: co i jak należałoby zmienić w ramach polskiego systemu politycznego, aby obywatele stali się jego rzeczywistym suwerenem? Czytając tą przystępnie napisaną ksiażkę nie zapominajmy o jednym: współrządzenie państwem przez obywateli dla obywateli, to nie jałmużna od rządzących dla rządzonych, lecz demokratyczne prawo suwerena czyli obywateli.

KUP TERAZ POPRZEDNIA KSIĄZKA

OPINIE O KSIĄŻCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet...

Jonathan Simpson
Company Inc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet...

Jonathan Simpson
Company Inc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet...

Jonathan Simpson
Company Inc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet...

Jonathan Simpson
Company Inc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet...

Jonathan Simpson
Company Inc.

DLACZEGO WARTO?

Co takiego jest w tej książce?

Czy może być lepiej w Polsce? Szok i niedowierzanie. Może być! Temu właśnie poświęcona jest niniejsza książka.

Publikacja profesora Mirosława Matyi zawiera kompetentną analizę semidemokracji czyli demokracji połowicznej w Polsce.

Jako pierwszy w Polsce autor, profesor Matyja analizuje dogłębnie możliwości wprowadzenia oddolnego kierowania państwem polskim przez obywateli dla obywateli.

SEMIDEMOKRACJA?

Dowiedz się co to jest semidemokracja

W polskich realiach politycznych pojęcie semidemokracji - czyli połowicznej demokracji - można odnieść do panującego w kraju systemu sprawowania władzy, zdominowanego z jednej strony próbami wprowadzenia elementów w pełni demokratycznych, bądź ich imitacji, a z drugiej strony sposobu rządzenia kontrolowanego przez elity polityczno-ekonomiczne.

Mirosław Matyja

ZAKUP KSIĄŻKĘ

Zrozum co dzieje się wokół Ciebie

Mirosław Matyja

POLSKA SEMIDEMOKRACJA

w cenie 45 złotych pod Twoje drzwi

Najważniejsza książka o Polskiej demokracji roku 2019.

KUP TERAZ

KOLEJNE PUBLIKACJE

Sprawdź inne moje ksiażki